İSG, Çevre ve Kalite Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
  • İş sağlığı & güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması. Çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ve diğer ilgili taraflarımızın İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, danışma ve katılımının sağlanması.

Çevre Politikamız

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek çevre politikamızdır.

Kalite Politikamız

  • Sonuçlandırılan her pojemizde, tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesi sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak,
  • Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak,
  • Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek.