Özgüven-2 Regülatörü ve Hes
Project Details
Proje alanı Artvin iline bağlı Yusufeli sınırları içerisinde Bıçakçılar Deresi üzerinde bulunmaktadır. Proje alanı 1/25000 ölçekli Artvin-F46-c3 ve Artvin-F46-c4 No’lu paftalarda yer almaktadır.

Proje Detayları İçin PDF Dosyasını Buradan Görüntüleyebilirsiniz.