Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova Arası
Name of Work
Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova Arası
Name of Administration
Bölge Müdürlüğü 1.Böge İstanbul Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
Contract Value
91.850.000,00 TL
Contract Date
07/2022
Effectuation Percentage

Project Details
Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova Arası O-1, O-2, O-3, O-4 Otoyollarında Trafik Emniyet, Can Ve Mal Güvenliğinin Tam Olarak Tesis Edilebilmesi için Yol Sathında Meydana Gelen Münferit Bozulmalarının Yama İle Onarımlarının Yapılması İşi.