Çubuk-Şabanözü İl Yolu Km:0+000-9+700 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) Yapım İşi
Name of Work
Çubuk-Şabanözü İl Yolu Km:0+000-9+700 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) Yapım İşi
Name of Administration
Karayolları Genel Müdürlüğü
Contract Value
300.000.000,00 TL
Contract Date
10/2022
Effectuation Percentage